HELDER COACHEN
 
HIER EN NU
Helder Coachen heeft als uitgangspunt dat de problemen waar je nu tegenaan loopt ook in het nu zijn op te lossen. Bij Helder Coachen dus geen zoektocht in het verleden, geen diepgaande analyses, maar: je huidige situatie als uitgangspunt.
 
NAAR DE KERN
Vaak spelen er meerdere dingen tegelijk die je situatie complex maken. Bij Helder Coachen wordt eerst in kaart gebracht wat op dit moment het meest belangrijk voor je is. Als je dat ene gebied of vraagstuk helder hebt en goed afrondt, blijkt dat vaak raakvlakken te hebben met aangrenzende problemen. Deze kunnen dan gemakkelijker en doelgerichter worden aangepakt. Soms blijken ze zelfs al te zijn opgelost.
 
SNEL RESULTAAT
Doordat de kern van de zaak binnen enkele sessies helder is, ben je snel in staat met oplossingen aan het werk te gaan. Je wordt geholpen bij het maken van keuzes en deze te vertalen in praktische en haalbare doelen.
Indien een concreet stappenplan nodig is, word je ondersteund bij het maken en uitvoeren hiervan.
 
 
ZELF CENTRAAL STAAN..
Je weet of voelt zelf het beste wat goed voor je is.
Maar soms kan je situatie zo verwarrend zijn, dat je daar geen contact meer mee hebt. Door een goede manier van coachen kun je weer bij je basisgevoel komen en helder krijgen wat je echt zelf wilt. In plaats van te vechten of te piekeren, kun je juist weer kracht voelen om in beweging te komen en de situatie op een nieuwe manier aan te pakken. Het geeft ruimte en vrijheid in je leven als je op basis van helderheid echt je eigen keuzes kunt maken.
 
.. IN JE OMGEVING
Iedereen is onderdeel van z'n omgeving, heeft daar invloed op en wordt er door beïnvloed. Vaak is die omgeving moeilijk te veranderen.
Dus ben jij zelf de ingang voor verandering. Het is belangrijk om in te zien hoe jij met die omgeving omgaat en wat de effecten hiervan zijn. Helder Coachen kijkt met jou hoe je dicht bij jezelf kunt blijven en zo belemmerende vaste patronen kunt doorbreken.
 
 
 
 
 
 
WAT IS HELDER COACHEN
 
HOME COACHING VOOR WIE IS HELDER COACHEN WAT IS HELDER COACHEN DUUR VAN EEN COACHINGSTRAJECT verder >>
IN BEWEGING NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN
PROFIEL BEDRIJVEN CONTACT