HELDER COACHEN
 
Bij een coachingstraject op aanvraag van een werkgever wordt in overleg met de werkgever (opdrachtgever) en de werknemer (gecoachte) in kaart gebracht wat de coachvraag is. Een duidelijke coachvraag leidt tot een goede motivatie en een helder startpunt.
 
Op basis van deze coachvraag / intake wordt een offerte uitgebracht met de duur van het traject en het aantal sessies. Na akkoord van de opdrachtgever en overeenstemming met de gecoachte wordt gestart met het traject.
 
Het coachingsproces, de weg waarlangs het resultaat wordt bereikt, speelt zich af tussen de coach en de gecoachte.  De werkgever kan alleen bij het coachingsproces betrokken worden met toestemming van de gecoachte.
Elk traject wordt afgesloten met een evaluatie.
 
BEDRIJVEN
 
 
HOME COACHING neem contact op voor meer informatie >> verder >>
IN BEWEGING NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN
PROFIEL BEDRIJVEN CONTACT